Larisa Velić, profesorica sa Pravnog fakulteta u Zenici, kazala je da kao država imamo velike probleme sa imovinom u Hrvatskoj.

“Bez obzira na potpisan sporazum o pitanjima sukcesije naši građani nisu uspjeli vratiti tu imovinu. Sporovi se završavaju bezuspješno, jer su sudovi zauzeli stav da se imovina ne može vratiti bez odgovarajućeg sporazuma dvije zemlje. RH je donijela zakon o upravljanju državne imovine i sebi je dala za pravo da daje imovinu u zajam”, kazala je ona.

BiH je, kaže, sa RH 1996. potpisala bilateralni sporazum o zaštiti investicija i u skladu s tim ima mogućnost da vodi arbitražne postupke protiv Hrvatske bez obzira na političku volju tako da možemo dobiti puna prava.

“Svi investitori mogu dobiti odgovarajuću naknadu za određenu investiciju. Sporazum nije rekao od kada. Nažalost ovaj mehanizam BiH ne koristi. Izostanak reakcije može dovesti do gubitka imovine”, kazala je ona.

Spomenula je i probleme na unutrašnjem planu. Tako u FBiH imamo zemljišne knjige, a u RS-u katastar nekretnina. U RS-u, kaže, dolazi do uspostave katastra nekretnina na način da se briše pravi vlasnik koji je bio u ranijim zemljišnim knjigama, a umjesto njih se upisuje RS kao vlasnik nekretnine.

U FBiH, dodaje, imamo postupak harmonizacije zemljišne knjige i katastra, a tu također dolazi do brisanja vlasnika u korist posjednika. Ipak, ti slučajevi su sporadičniji nego u RS gdje to postaje svakodnevnica.