Povodom održavanja Skupštine RMU “Banovići” d.d. Banovići koja će se održati u ponedjeljak, 21.10.2019. godine u Banovićima pozivamo sve građane općine Banovići da ostanu dostojanstveni i da se suzdrže od masovnog okupljanja.

S obzirom na to da je Vlada TK prihvatila sramnu informaciju Federalne vlade, koja se prvi put pojavljuje u ovakvim situacijama i usvojila zaključak kojim je angažovala sva svoja raspoloživa sredstva, MUP TK i Upravu policije da osiguraju održavanje Skupštine RMU “Banovići” d.d. Banovići, pozivamo građane Banovića, posebno rudare i radnike RMU “Banovići” d.d. da ostanu dostojanstveni i da ne nasjedaju na pokušaje manipulacije i izazivanja izmišljenih visokoriznićnih situacija.

Naglašavomo da su naši građani i naši rudari civilizovani i dostojanstveni ljudi koji se brinu za svoju egzistenciju, a samim tim i opstanak RMU “Banovići d.d. Banovići i cijele lokalne zajednice.

Napominjemo da će lokalna zajednica na čelu sa Općinskim načelnikom i Općinskim vijećem i u narednom periodu zahtjevati, insistirati i u vezi s tim staviti na raspolaganje sva raspoloživa sredstva u cilju:

– Zaštite i očuvanja svakog radnog mjesta u Rudniku i lokalnoj zajednici,

–  Nastavka projekta izgradnje Termoelektrane Banovići,

–  Sprječavanja pokušaja uvlačenja RMU „Banovići” u Koncern EP BiH do okončanja izgradnje Termoelektrane Banovići i definisanja odnosa u samom Koncernu.