Stara narodna izreka kaže… ko laže taj i krade.

Bh. političari svaki za sebe tvrdi da govori istinu,… Tako je nedavno i perjanica SDA Safet Softić, komentarišući odluku OV Banovići (koje ga je proglasilo u Banovićima nepoželjnom osobom zbog, kako su naveli, aktivnog djelovanja protiv interesa građana ove Općine) ustvrdio da mu je ugrožena lična sigurnost, te da da iz tog razloga mijenja prebivalište i iz Banovića seli u Sarajevo.

Ova njegova izjava je i potvrđena za list Dnevni Avaz, gdje je 24.10 izjavio: “Odluka Općinskog vijeća izazvala je nesigurnost po mene i po moju porodicu.”, čime je i potvrdio i obrazložio svoje preseljenje iz Banovića u Sarajevo.

Pošto bi po važećem Zakonu Softićevo preseljenje u Sarajevo izazvalo gubitak mandata izabranog zvaničnika, to je na osnovu zastupničkog pitanja zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Damira Arnauta (da li je njegov kolega u ovom domu Safet Softić promijenio prebivalište, te tako shodno zakonu izgubio mandate) Centralna izborna komisija BiH navodno izvršila provjeru i navodno utvrdila da Softić nije promijenio mjesto prebivališta.

Pošto svi znamo da je CIK BiH skupina nekompetetnih, politički podobnih i stranački opredijeljenih persona na koje ima i vrši uticaj svaki otuđeni centar moći u ovoj državi (dakle, vladajuće stranke SDA, HDZ, SDP, SNSD itd. – op.a), nepotrebno je ulaziti u “stručno” mišljenje CIK-a.

Međutim, u interesu javnosti neophodno je istaći: Zar nije samo priznanje Safeta Softića najjači argument protiv njega!? Ako se tome dodaju i spoznaje građana Banovića i njihovih predstavnika u Općinskom vijeću, a koje su iznesene javno putem OV Banovići  – da Safet Softić odavno nije sa mjestom boravka u Banovićima, te da zbog njegovog “antibanovićkog” djelovanja u korist ppovlaštenog Sarajeva i jeste proglašen personom non grata, onda postaje kristalno jasno da Safet Softić obmanjuje javnost.

Treba li reći otvorenije: Safet Softić laže?

Razlozi da mu se oduzme mandate su više nego očiti, i to što živimo u državi bez vladavine prava (ima li iko da to ne zna?), to nas ne oslobađa obaveze da javno osudimo ponašanje Safeta Softića.

Štaviše, obavezni smo javno pozvati da se Softiću oduzme mandat izabranog zvaničnika.

Ima još razloga osim promjene mjesta prebivališta. Naime, nedavno je jedan od prvaka iz redova SDA u TK Bego Gutić javno izjavio: – “Da, Abdurahman Hodžić i Safet Softić sad povlače konce u TK-u i u SDA i da – ovo je njihova privatna vlada.” Niko od istražnih i pravosudnih organa još nije istražio navode iz ove Gutićeve izjave kojom je podcrtao da je u TK privatna vlada koja mimo zakona i znanja građana manipuliše višemilionskim iznosima. Zašto?

Zašto nije ispitana uloga Safeta Softića koji čak iz Sarajeva vuče konce sudbine građana cijelog Tuzlanskog kantona? Neka institucije punude odgovor, ili šutnjom potvrde da ne žele ili ne smiju da rade svoj posao!

Dakle, po našem mišljenju Safet Softić laže… a kako je potvrdio Bego Gutić, Softić zajedno sa premijerom TK Tulumovićem i krade.

“ Treba znati da ovo nije napad na Vladu, nego na loš potez. Ja ću kao poslanik istrajati u tome da dokažem da je ono o čemu sam govorio, ta odluka o izmjeni finansijskog plana Direkcije cesta TK-a, štetna i da se radi o klasičnom primjeru političke korupcije, gdje se kroz izmjenu plana prebacuju sredstva sa kapitalnih ulaganja na tekuće ljetno održavanje u avgustu, odnosno na čišćenje kanala, košenje trave i slično”, izjavio je SDA-ovac Bego Gutić.

Da sada ne ulazimo i u razmatranje da Safet Softić, koji obnaša i funkciju na čelu Sabora IZ BiH, osim sebe sramoti i čitavu jednu vjersku zajednicu, što je još jedna nepravda jer se zbog Softićevog kriminalnog ponašanja u vezu s njim dovodi čitava jedna vjerska zajednica..

Vidjećemo, da li će ga bar IZ BiH sankcionisati u ime Božije pravde, pošto ova ljudska u Bosni očito ne radi.

Autor: Dissident