Gradsko vijeće Tuzla sa 31 glasom ZA prihvatilo je prijedlog Komisije za izbor i imenovanje da se predsjedavajući Vijeća, Aleksandar Vujadinović (nedavno napustio SDP BiH i prešao u redove SD BiH), razriješi te dužnosti – a na vlastiti zahtjev.

Klub vijećnika SDP BiH dao je prijedlog Komisiji za izbor i imenovanje da se na mjesto predsjedavajuće izabere Nataša Perić.

Gradsko vijeće je prihvatilo navedeni prijedlog sa 27 glasova ZA i tri suzdržana (vijećnici SBB-a).

Nataša Perić, rođena je 5.jula 1978. godine u Tuzli, a po zanimanju je prof. historije.

Dugogodišnji je član GO SDP Tuzla,  članica je Glavnog odbora SDP -a BiH i potpredsjednica Gradskog odbora SDP Tuzla. Vršilac je dužnosti direktora Muzeja istočne Bosne u Tuzli.