Na danas održanoj 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzle jedna od tačaka dnevnog reda bila je i Informacija o stanju u Fudbalskom klubu Sloboda Tuzla.

Nakon rasprave, usvojeni su i zaključci u kojima se navodi:

– Gradsko vijeće Tuzla, s obzirom na sve veće obaveze Fudbalskog kluba Sloboda Tuzla, traži od menadžmenta FK Sloboda da na prvoj narednoj sjednici Skupštine Kluba donese odgovarajuće odluke i druga akta koja će omogućiti pronalažanje strateškog partnera, spremnog da uloži svoj kapital u Fudbalski klub Sloboda i na taj način rastereti Radničko sportsko društvo Sloboda, pa samim tim i budžet Grada Tuzle.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika i od Službe za budžet i finansije da se za narednu oktobrasku sjednicu Gradskog vijeća, a kako bi se spriječile štetne posljedice u vidu gubitka statusa premijerligaša, što bi opet onemogućilo pronalaženje adekvatnog strateškog partnera i što bi imali nepopravljive posljedice za razvoj fudbala u Tuzli, pripremi rebalans Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu kako bi se Radničkom sportskom društvu Sloboda obezbjedilo ukupno 500.000,00 KM dodatnih sredstava, koja će se namjenski preusmjeriti u Fudbalski klub Sloboda Tuzla.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od gradonačelnika Grada Tuzla i Službe za budžet i finansije da se i prije oktobarske sjednice, putem preraspodjele budžetskih sredstava Fudbalskom klubu Sloboda od ukupno traženih 500.000,00 KM odmah obezbjedi iznos od 100.000,00 KM, te da se navedena sredsta u najkraćem roku doznače za potrebe Kluba, s tim da će se ova sredstva isključivo koristiti u svrhu isplate plata i drugih troškova igrača, plaćanje troškova igranja utakmica, organizovanje odlazaka Kluba na gostujuće utakmice i smještaja, održavanje trenažnog procesa.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od Upravnog odbora FK Sloboda da Gradskom vijeću Tuzla dostavi izvještaj o utrošku ovih sredstava dobijenih od Grada Tuzla preraspodjelom i rebalansom budžeta Grada Tuzla, u protivnom, ukoliko se utrošak sredstava ne opravda, odnosno ukoliko se sredstva budu nenamjenski trošila, Fudbalski klub Sloboda neće moći računati na finansijsku niti bilo koju drugu podršku i pomoć Grada Tuzla u narednoj godini.

– Gradsko vijeće Tuzla smatra potrebnim da svi politički subjekti koji participiraju u Gradskom viječu Tuzla putem svojih uposlenika i predstavnika u višim nivoima vlasti, iniciraju izmjene Zakona o doprinosima u dijelu doprinosa na lične dohotke profesionalnih sportista na način da se isti smanje sa 72% na 32%.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od resornog Federalnog ministarstva kulutre i sporta i Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona da se povećaju sredstva koja se izdvajaju za Radničko sportsko društvo Sloboda i Fudbalski klub Sloboda Tuzla.

– Gradsko vijeće Tuzla traži od menadžmenta Kluba da dostavi informaciju o tome ko su uposlenici Fudbalskog kluba Tuzla, kolika su njihova primanja i ko su članovi Upravnog odbora.

– Gradsko vijeće Tuzla sugeriše skupštini Skupštini Fudbalskog kluba Sloboda da, u skladu sa svojim statutarnim ovlastima, izvrši reorganizaciju Skupštine, u cilju poboljšanja stanja u Fudbalskom klubu.