Njemačka podržala humanitarno deminiranje u BiH s još 500.000 eura

S tim ugovorom Njemačka osigurava organizaciji NPA dodatna finansijska sredstva od 500.000 eura i time nastavlja dugogodišnji angažman u oblasti humanitarnog deminiranja.

Ta finansijska pomoć omogućava organizaciji NPA da uz pomoć takozvanog procesa oslobađanja zemljišta u općinama Konjic i Žepče/Zavidovići pristupi čišćenju površina, koje je prethodno Njemačka ambasada obišla i odabrala. Zahvaljujući toj finansijskoj pomoći moguće je očistiti oko dva kvadratna kilometra površine. 

Međunarodno priznati proces oslobađanja zemljišta omogućava čišćenje minsko sumnjivih područja na najefikasniji način.

Pored toga, u ovoj godini bit će nabavljene i licence za MapInfo softver, tako da se poznate i odabrane površine mogu unijeti u informativni sistem protuminskog djelovanja.

Taj informacioni sistem protuminskog djelovanja služi za evidenciju minsko sumnjivih površina u cijeloj zemlji i istovremeno daje pregled statusa čišćenja područja.

Od 1997. godine, Savezna vlada podržava humanitarno deminiranje u Bosni i Hercegovini. Do sada je stavila na raspolaganje oko 35,5 miliona eura.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.