U pet godina se više od 20.000 ljudi odreklo državljanstva BiH

Zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović postavio je 26. februara ove godine pitanje Ministarstvu civilnih poslova BiH pitanja koja su se odnosila na osobe koje su se odrekle državljanstva BiH.

Magazinović je dostavio sljedeća pitanja:

– Koliko je bh. državljana zatražilo ispis iz državljanstva u periodu 2014. – 2018. godina?

– Koliko je država BiH naplatila ispis građana iz državljanstva u periodu 2015. – 2018. godina?

– Ko je utvrdio cijenu za ispis iz državljanstva i na osnovu kojih parametara?

Ministarstvo civilnih poslova BiH je dostavilo odgovor, prema kojem se u posljednjih pet godina 20.536 osoba odreklo državljanstva BiH.

Ukupno je, na osnovu plaćanja naknada za ispid iz državljanstva, u posljednje četiri godine uplaćeno 9.783.635 KM.

Pojašnjeno je da je Zakon o administrativnim taksama usvojila Parlamentarna skupština BiH 2002. godine te da je tarifa administrativnih taksi utvrđena tim zakonskim rješenjem.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.