Mirnes Ajanović, advokat: Poziv na zakazanu deložaciju demobilisanog borca i RVI Spahić Ibrahima

Zatraženo je i od nadležnih organa Općine Lukavac da se sutrašnja deložacija porodice Spahić odgodi na kraći period, kako bi se ostavio vremenski prostor za izjašnjenje direktora Rudnika Kreka i Općinskog suda u Lukavcu.

FOTO: Ilustracija

Mirnes Ajanović, advokat – Trg slobode, zgrada Baroka, Tuzla – SREDSTVIMA INFORMISANJA – Poziv na zakazanu deložaciju demobilisanog borca i RVI Spahić Ibrahima sa njegove imovine na Površinskom kopu Šikulje, a po zahtjevu Rudnika Kreka Tuzla.

U svojstvu advokata Spahić Ibrahima obavještavam javnost da je za sutra (14. maj) u 9 sati zakazana deložacija demobilisanog borca i RVI Spahić Ibrahima sa njegove imovine na Površinskom kopu Šikulje (Donje crveno brdo, put pored Koksare), a po zahtjevu Rudnika Kreka Tuzla.

Generalnom direktoru Rudnika Kreka Osmanu Blekoviću uputio sam dopis za mirno uvođenje u posjed i naknadu materijalne štete prouzrokovane na nekretninama i imovini Spahić Ibrahima uzrokovanoj rudarskim radovima, a kako bi se izbjegle neželjene posljedice prilikom deložacije koje mogu biti i tragične.

Predloženo je da Rudnik Kreka sačini ugovor o plaćanju po njima nespornog dijela za štetu na imovini porodice Spahić, a da se u toku aktuelnog sudskog postupka, ukoliko se donese sudska odluka kojom bi se priznala veća novčana sredstva u odnosu na imovinu porodice Spahić, Rudnik obaveže da preostali dio plati po sudskoj presudi.

Na ovaj način bi se obezbijedilo da Spahić Ibrahim već danas potpiše ugovor o mirnom ulasku u posjed čime bi se izbjegao sutrašnji postupak deložacije, kao i sve naprijed navedene neželjene okolnosti, odnosno Rudnik Kreka bi ušao u posjed nekretnina a vlasnik nekretnina Spahić Ibrahim bi dobio dio naknade do okončanja postupka po tužbi za naknadu štete.

Takođe, povukao bi se i zahtjev za zabranu rušenja objekata porodice Spahić, podnesen Općinskom sudu u Lukavcu, a na osnovu članova 169. i 172. Zakona o parničnom postupku, kojim se traži da se u svrhu obezbjeđenja dokaza za vođenje sudskog postupka donese sudska odluka o zabrani rušenja spornih objekata.    

Zatraženo je i od nadležnih organa Općine Lukavac da se sutrašnja deložacija porodice Spahić odgodi na kraći period, kako bi se ostavio vremenski prostor za izjašnjenje direktora Rudnika Kreka i Općinskog suda u Lukavcu. 

 


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.