Niko ne reaguje: Nakon ravnogorske sutra u Višegradu i ruska četničija

Za vrijeme obilježavanja istog datuzma 2017., kod Višegrada je podignut spomenik ruskim dobrovoljcima, a koji je naišao na žestoke kritike političkih partija i udruženja žrtava rata.

Obilježavanje učešća stranih državljana u ratu u BiH posebno je problematično u kontekstu Višegrada, mjesta u kojem je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu ubijeno oko 3.000 civila bošnjačke nacionalnosti.

Od 1992. do 1995. godine u i oko Višegrada poginulo je poginulo 37 ruskih dobrovoljaca.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.