Grad Tuzla objavio Javni poziv za prijem lica na stručno  osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Grad Tuzla je objavio Javni poziv za prijem lica na stručno  osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i  stručne službe Grada Tuzla. Javni poziv je otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine.

Na osnovu člana 48. stav (5) i člana 83. stav (5) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“, broj: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 34. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18), te člana 2. i 3. Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02-34-A-2363-2019 od 3.4.2019. godine, Gradonačelnik Grada Tuzla objavljuje

JAVNI POZIV za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Javni poziv otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine)

I. Naziv pozicije:
1. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – pravne ili upravne struke – 9 izvršilaca
2. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – ekonomske struke – 4 izvršioca
3. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – građevinske struke – 1 izvršilac
4. Lice sa VSS/VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – saobraćajne struke – 1 izvršilac
5. Lice sa završenom SSS/IV stepen stručne spreme – društvenog ili tehničkog smjera – 5 izvršilaca.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim visokoškolskim obrazovanjem)
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem)


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.