Zbog eskalacije migrantske krize: Poslanici SDP-a, NS, SBB-a i A-SDA traže hitnu sjednicu Parlamenta BiH

U obrazloženju navode kako se BiH i dalje suočava s trendom povećanog priliva migranta/izbjeglica, a što je posebno vidljivo u prva tri mjeseca tekuće godine, s tendencijom izrazitog povećanja u narednim mjesecima. Podsjećaju da ruta kretanja migranata kroz BiH u najvećoj mjeri završava u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u Bihaću i Velikoj Kladuši, gdje su spontano i iz nužde formirani privremeni prihvatni centri.

“Privremeni prihvatni centri koji su uspostavljeni isključivo zbog zimskih uvjeta, nalaze se u gradskim zonama, te se zbog masovnog i povećanog broja migranta život u ovim gradovima pretvara u poseban režim koji sve više liči na veliki kolektivni migrantski i izbjeglički kamp. Zbog eskalacije ove humanitarne krize, narušene sigurnosne situacije i povećanog rizika od narušavanja zdravstvenog stanja, adi normalizacije, upravljanja i kontrole kretanja i boravka migranta, Gradsko vijeće Grada Bihaća usvojilo je zaključke kojima se traži hitno djelovanje i postupanje nadležnih institucija i organa BiH”, ističu.

Naveli su kako Vlada USK, nezadovoljna dosadašnjim odnosom nadležnih državnih izvršnih vlasti prema postojećoj migracijskoj situaciji u USK, a naročito nedjelotvornim radom Koordinacijskog tijela za pitanje migracija u BiH, traži hitno djelovanje istog radi primjene Zakona o azilu i Zakona o strancima, zatvaranja migrantske rute prema sjeverozapadnom dijelu naše države, zatvaranje postojećih i izmještanje privremenih prihvatnih centara van naseljenih mjesta USK, kao i ravnomjernog raspoređivanja migranata po cijeloj teritoriji naše države.

“USK, a posebno Bihać i Velika Kladuša, zbog masovnog priliva i dužeg boravka migranta već duže vrijeme ne mogu normalno funkcionisati što se mora sanirati hitnom intervencijom institucija i organa koje čine sistem kontrole i upravljanja migracijama u BiH”, kažu.

Naglašavaju a predmetna Informacija Vijeća ministara BiH s osvrtom na sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području USK treba sadržavati i akcijski plan kojim će se prekinuti aktuelna migrantska ruta kojom se migranti koncetriraju na području USK i konačno migrantska kriza staviti pod kontrolu nadležnih institucija BiH.

U drugom dijelu obrazloženja navode kako je 5. aprila ministar vanjskih poslova Igor Crnadak istako da je EU upozorila BiH da ima još dva dana da dostavi imena članova delegacije BiH u PS Vijeća Evrope jer u protivnom naša država neće imati svoje predstavnike i svoj glas u rješavanju važnih pitanja kojima se ova institucija, čija je BiH punopravni član, bavi.

“Poznato je da Predstavnički dom i dom naroda još nisu imenovali parlamentarne komisije niti delegacije BiH u tijelima međunarodnih organizacijama u čijem radu BiH participira. Budući da BiH prijeti scenarij da nema svoje predstavnike u PS Vijeća Evrope, kako je članom 189. Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH određeno da Kolegij Doma vodi računa o tome da se, uz pomoć Sekretarijata PSBiH, osiguraju uslovi potrebni za realizaciju planiranih međunarodnih aktivnosti stalnih i privremenih parlamentarnih delegacija, potrebno je da Kolegij Doma informiše predstavnički dom o razlozima zbog kojih nije izvršeno imenovanje članova Delegacije BiH u Vijeću Evrope, te da se u najkraćim rokovima oba doma PS BiH izvrše imenovanje istih”, zaključuje se u obrazloženju Zahtjeva za sazivanje hitne sjednice Predstavničkog doma PSBiH.

Zahtjev je upućen predsjedavajućoj Predstavničkog doma PS iH Borjani Krišto.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.