Šta radi vlast da zaštiti građane? Grupa migranata iz Alžira zadržala se u Tuzli, često traže novac i u alkoholiziranom su stanju

Jedan od volontera koji svakodnevno uz pomoć mnogih drugih građana i volontora pomaže migrante koji dolaze u naš grad ovim saopćenjem želi se ograditi od kako navodi mogućih problema i incidenata koji mogu nastati u našem gradu. “U alkoholiziranom su stanju i često traže novac.

Putem Facebook grupe “Izbjeglice Dobro Došle Tuzla” izdato je kraće saopćenje u kojem se navodi kako se grupa migranata, naime 5 do 6 mlađih muškaraca iz Alžira zadržala u Tuzli odnosno svoj put nisu nastavili ka Sarajevu i Bihaću gdje svi ostali odlaze dalje iz Tuzle.

Jedan od volontera koji svakodnevno uz pomoć mnogih drugih građana i volontora pomaže migrante koji dolaze u naš grad ovim saopćenjem želi se ograditi od kako navodi mogućih problema i incidenata koji mogu nastati u našem gradu. “U alkoholiziranom su stanju i često traže novac. Uglavnom borave u parkovima i navodno obilaze džamije.

Policija je upoznata sa novonastalom situacijom ali oni su i dalje u Tuzli. Ne želimo da zbog par pojedinaca ostala populacija migranata i izbjeglica nosi etiketu. Koristim priliku da informišem javnost kako je su u pitanju pojedinci” – navodi se poruci volontera N.S. koji još dodaje:

“Također, nadam se kako će se aktuelne vlasti probuditi i učiniti napokon nešto za sve migrante odnosno izbjeglice kako ovdje tako i u čitavoj Bosni i Hercegovini jer ljudi se nalaze u potpunom beznađu i očaju zbog čega mogu nauditi kako sebi tako i drugima” – navodi se.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.