Blok 7 u Tuzli će se ipak graditi: Federalni zastupnici podržali odluke o garanciji na kredit

Zastupnici su većinski podržali sve tačke dnevnog reda koje su se odnosile na izgradnju Bloka 7 i kreditno zaduženje kod Izvozno-uvozne banke Kine.

Ukupno je Zastupnički dom dao saglasnost na šest odluka (dokumenata), od kojih na dva sporazuma mora dati saglasnost i Dom naroda kako bi bila omogućena izgradnja Bloka 7.

U Klubu zastupnika Saveza za bolju budućnost su istakli da su zadovoljni usvojenim odlukama.

Iz Kluba DF-a su naglasili da je korist izgradnje Bloka 7 TE Tuzla za BiH nemjerljiva jer jedino termoelektrane i nuklearne elektrane omogućavaju održanje potrebnog napona u mreži dok svi ostali oblici proizvodnje energije predstavljaju samo dopunu u sistemu. 

“BiH bez modernih termoelektrana u narednih 25 godina s mogućnošću prelaska na alternativna goriva će od izvoznika električne energije postati uvoznik i ovisnik o drugima”, kazala je.

 
 
 
 

Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.