Zastupnički dom FBiH odgodio glasanje o kreditu za Blok 7 Termoelektrane u Tuzli

Zastupnici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta više sati raspravljali su o davanju garancije za kredit koji bi JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo uzela od Izvozno-uvozne banke Kine za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane Tuzla, čija je ukupna vrijednost oko 614 miliona eura.  Svoju saglasnost za davanje garancija ranije je dao Dom naroda.

Po okončanju rasprave o tačkama koje se tiču Bloka 7 u Tuzli zatražena je pauza tokom koje su se šefovi klubova svih stranaka dogovorili da se sjednica prekine, te da se glasanje odgodi do nastavka sjednice, 7. marta.

U vezi sa ovim pitanjem, Energetska zajednica je ranije pozvala zastupnike da ne odobravaju, kako je istaknuto, nezakonitu garanciju za kreditno zaduženje za izgradnju Bloka 7 Termoelektrane “Tuzla”. Upozorili su da će BiH, ukoliko odobri ovu garanciju, prekršiti preuzete obaveze iz Sporazuma o Energetskoj zajednici kao i zakone EU.

Prije rasprave Zastupničkom domu obratio se Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH koji je govorio o mogućim sankcijama Energetske zajednice. Naglasio je da će Energetska zajednica provjeriti da li je ova garancija usklađena sa zakonodavstvom o državnoj pomoći te da jedina sankcija, ukoliko se utvrdi da ima elemenata državne pomoći, može biti to da Elektroprivreda taj iznos uplati u federalni budžet.

Zastupnici SDP-a i DF-a zalagali su se za to da se donošenje konačne odluke odgodi za 15 dana  kako bi se otklonile dileme o mogućim sankcijama i sačekao rezultat istrage Energetske zajednice. Takav stav iznijeli su i zastupnici Naše stranke.

– Klub zastupnika SDP-a je apsolutno za izgradnju Bloka 7, ali imamo dileme koje su se javile i zbog pisma Energetske zajednice i navodnih sankcija. Smatramo da bi zbog toga trebalo odgoditi donošenje ovih odluka za 15 dana – rekao je Mašić.

Također, negodovali su što sjednici ne prisustvuju predstavnici Vlade.

Zastupnici SDA bili su za davanje garancija, a za takav ishod zalagala se i zastupnica PDA Elzina Pirić, koja je naglasila da je ovaj projekat iznimno važan i sa ekološkog aspekta. Ona je upozorila na opasnosti u slučaju da se ne izgrade novi termoblokovi.

– Blok 7 mijenja termoblok 3,4 i 5 u Tuzli. Pet termoblokova izlazi iz upotrebe 2023. godine. Također, jedan termoblok u Tuzli i jedan u Kaknju treba da se odsumpore ili ugase 2024. godine. Odsumporavanje traje koliko izgradnja jednog bloka i košta puno, a mi gubimo priliku da izgradimo tri savremena bloka, u Tuzli, u Kaknju i u Banovićima. Ako do 2024. ne izgradimo dva zamjenska bloka u Tuzli i Kaknju, gubimo pet objekata koji znače energetsku stabilnost zemlje – ukazala je Pirić.

Azra Hadžić Bećirspahić kazala je da bi bila sretna da se ovakav projekat radi u Unsko-sanskom kantonu, te najavila podršku Kluba SBB-a.

O ovom pitanju nije diskutovao niko od zastupnika HDZ-a.

Zastupnicima se obratio generalni direktor Elektroprivrede BiH Bajazit Jašarević govoreći im da “danas svjedoče da je projekt od milijardu i po KM očišćen od korupcije”.

– Ovaj projekt se ne može završiti u jednom mandatu. Najmanje treba dva, ako ne i tri mandata. Tako da je očito da smo savladali ispit zrelosti i svijetla obraza kažemo da ovdje nema korupcije – rekao je Jašarević.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.