Upozorenje analitičara: Za 20 godina Belgija će nestati podjelom, a Holandija će biti potopljena

Kroz historiju su padala brojna carstva i države, nacije su nestajale ili se transformirale, a taj proces još nije gotov. Politički analitičari objašnjavaju kako pojam nacije, odnosno države, nije trajan, a svakako ni vječan. Iako su države najčešće nestajale tako da su bile osvojene i podijeljene između njihovih neprijatelja, čini se kako će zemlje u budućnosti imati prije neke druge probleme koji će ih razjediniti, odnosno uništiti.

Pitanje opstanka

Od prijetnji kao što su podizanje morske razine do kulturalnih i etničkih podjela unutar samog društva, zavisi hoće li neke država preživjeti u narednih 100 godina u sadašnjem izdanju. Jedna od upitnih je Holandija. Efekti klimatskih promjena, uzrokovani globalnim zatopljenjem, djeluju razorno na tropske otoke, ali teško je zamisliti da one mogu nanijeti štetu evropskim državama. Većina teritorija ove države nalazi se ili na morskoj razini ili tek jedan metar iznad. Upravo zbog te činjenice, globalno zatopljenje pitanje je opstanka za Holandiju.

Tu spada i Belgija. Iako je ova država dom Evropske unije, sama Belgija možda neće biti tako ujedinjena za 100 godina. Ona je podijeljena u sukobu etničkog pitanja podjele na Flamance i Valonce. Budući da ne dijele isti jezik te da imaju brojne druge kulturološke raznolikosti, za očekivati je da Valonci uspiju u svojim nastojanjima u postizanju nezavisnosti, kao i Flamanci, koji to ne žele dopustiti, već ciljaju na apsolutnu nezavisnost zajedničke države. Zbog rastućih napetosti, brojni analitičari nagađaju da će do podjele zemlje doći već u sljedećih dvadesetak godina.

Duboka podjela

Budući da se radi o uniji različitih država u kojima postoje jake težnje za nezavisnost, moguće je kako će raspad zateći i Veliku Britaniju. Ni Španiji se ne piše dobro. Kad je ekonomska kriza pogodila Španiju 2008., učinila je toliko štete da je zemlju dovela na sami rub raspada, a još se nije oporavila. Kao da to nije dovoljno, postoji i duboka podjela između stanovništva. Ako se ekonomska kriza ne riješi, velike su šanse da je Španiji kakvu je danas poznajemo, vrijeme odbrojano.

 Produbljivanje razlika

S obzirom na historiju, američko stanovništvo podijeljeno je s dubokim kulturalnim razlikama te političkim stavovima između Sjevera i Juga još od Građanskog rata. Ako se ne dogodi nešto što će ujediniti zemlju te ako se nastave događaji koji samo produbljuju razlike, velike su šanse da će se Sjedinjene Američke Države preoblikovati. Najvjerovatnije je kako će se Aljaska i Teksas prvi odvojiti.


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.