3600 GODINA P.N.E. – Dokazi o najstarijem zagađenju zraka u Evropi pronađeni na Balkanu

Njihovo istraživanje otkrilo je da su rudarstvo i metalurgija na Balkanskom poluostrvu predstavljali početak bronzanog doba u cijelom regionu, kao i “rođenje metalurgije” u Evropi.

Vremenski kontekst u kojem je smješten “početak bronzanog doba”, a koji se povezuje s navedenim otkrićem, može se svrstati u istu ravan s postojanjem Sumerske civilizacije s prostora Mezopotamije, dok je Britanija još uvijek bila u kamenom dobu.

Dakle, tada još uvijek nisu bile izgrađene prve piramide Egipta, odnosno one su izgrađene tek hiljadu godina kasnije.

Phys.org piše da se o bronzanom dobu na Balkanu već dosta znalo na osnovu arheoloških iskopina, različitog oružja i oruđa, ali da smo sada u mogućnosti da saznamo više o tom vremenu zahvaljujući tragovima zagađenja koje su ostavili iza sebe.

Procesu dobivanja željeza oslobađao je mikroskopske čestice olova u atmosferu, koje su zatim vjetrovi raznosili na velike udaljenosti, sve dok ne bi pale na zemlju. Na osnovu određenih hemijskih analiza moguće je doći do spoznaje o drevnim zagađenjima.

U članku objavljenom u PNAS predstavljeno je prvo takvo istraživanje o promjenama zagađenja u jugoistočnoj Evropi, za koje smatra da su nastale iz koncentracija olova u zapadnoj Srbiji.

Pronađeni su dokazi o povišenim nivoima olova koji se odnose na 3600. godinu prije nove ere, što ujedno predstavlja najstarije poznato zagađenje životne sredine na planeti. Balkan se tako povezuje s razvojem metalurgije i najranijem bronzanom dobu.

Prethodno je najstarije poznato zagađenje životne sredine u Evropi, iz 3000. godine prije nove ere, bilo oktriveno u južnoj Španiji. Novo otkriće povezuje se sa blizu pet stotina godina daljom prošlošću.

U zapadnoj Evropi je taj nivo metalurškog razvoja dostignut tek blizu 1000 godina kasnije.


Poziv posjetiocima: Poštovani posjetioci, pozivamo vas da diskutujete i komentarišete sadržaje naše Web stranice. Da bi ste diskutovali uključite se u našu Facebook grupu (koja je ujedno i Forum za diskusiju o temama koje obrađuje Tuzlanska Republika), klikom na link: https://www.facebook.com/groups/tuzlanskarepublika. Hvala!