Impressum

Tuzlanska Republika
Tuzlanska Republika

Pojam impresum preuzet je iz latinskog jezika, ima korijen u riječi impressu.

Značenje ove riječi je – ono što je utisnuto. Impresum u modernom društvu predstavlja zakonsku obavezu da se na određenom štampanom djelu (knjizi, novinama i sl.) naznači ime izdavača i urednika koji su odgovorni za sadržinu tog dela.

Impresum podrazumijeva navođenje podataka o ljudima koji su odgovorni sadržinu određene publikacije (kao što je ime autora, ime izdavača, vlasnika autorskih prava, broj primjeraka, godinu i mjesto izdavanja i sl.)

 

Zakonska (ne)obaveza

U Bosni i Hercegovini ne postoji zakonska obaveza da se na web medijima navodi impressum. Takođe ne postoji regulatorno tijelo koje bi se u skladu sa zakonom bavilo web medijima (RAK – Regulatorna agencija za komunikacije je tijelo nadležno za radio i televiziju, dok je Vijeće za štampu nadležno za printane medije), a to i iz razloga što je nemoguće kontrolisati online medij koji se eventualno uređuje iz druge države (i/ili ima web domenu i hosting zakupljene na teritoriji druge države). Dakle za online medij se ne može reći i/ili tvrditi da se publikuje na teritoriji, u konkretnom slučaju Bosne i Hercegovine, pa se shodno tome ne može naći ni zakonska nadležnost za isti.

Cijeneći pravila novinarske etike ipak bi bilo uredu navesti imena autora i drugog osoblja koje uređuje i publikuje Tuzlansku Republiku. Međutim, Bosna i Hercegovina nije pravna država – osim na papiru (pravna je de jure, ne i de facto). Takođe Bosna i Hercegovina je međunarodno poznata po korupciji, kršenju ljudskih (pa tako i novinarskih) prava, zastrašivanju novinara i sl. U takvoj državi novinarski posao je meta otuđenih centara moći koji putem političkog i drugih uticaja vrše pritisak i odmazdu nad novinarima i medijima koji se ne bave “dvorskim novinarstvom” (koji nisu potkupljeni i koji ne pišu hvalospjeve o političarima i strankama na vlasti i oko vlasti).

 

Pravni osnov za djelovanje

S tim u vezi, Tuzlanska Republika će navesti detaljan impressum onog dana kada Bosna i Hercegovina bude istinski pravna država, zasnovana na vladavini zakona a ne vladavini političkog i mafijaškog uticaja, dakle – kada novinari budu imali advekatnu zakonsku zaštitu, odnosno, kada pisanje istine prestane biti meta odmazde otuđenih centara moći.

Do tada, Tuzlanska Republika će se držati međunarodnog pravnog osnova za djelovanje koji garantuje Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, a koja svim pojedincima i grupama garantuje (bez obaveze navođenja “impressuma”):

Član 19.

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obavještenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.

Ovu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima ratifikovala je i proglasila Generalna Skupština UN, kao zajednički standard koji treba da postignu svi narodi i sve nacije da bi svaki pojedinac i svaki organ društva, imajući ovu Deklaraciju stalno na umu, težio da učenjem i vaspitavanjem doprinese poštovanju ovih prava i sloboda i da postupnim unutrašnjim i međunarodnim mjerama obezbijedi njihovo opšte i stvarno priznanje i poštovanje kako među narodima samih država članica, tako i među narodima onih teritorija koje su pod njihovom upravom.

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ima supremaciju (nadređena je) nad svim domaćim zakonodavstvima, osim u slučajevima predviđenim ovom Deklaracijom.

Uredništvo


Poštovani posjetioci web portala Tuzlanska Republika: Pozivamo vas da pratite sadržaje naše Web stranice i putem Facebooka. Sadržaje Tuzlanske Republike možete pratiti i komentarisati like-ovanjem našeg Facebok Pagea na linku https://www.facebook.com/TuzlanskaRepublika/ . Hvala što pratite naš web portal.